Slide
המשרדים הראשיים של חברת אושירה עברו לקומפלקס O-TECH בכפר סבא

חברה שהינה זרוע הנדל"ן של קבוצת SK GROUP תמוקם בשטח של 350 מ"ר לתקופה של 20 שנה בדמי השכירות של כ- 4 מיליון שקלים. בכך, הושלם האכלוס של הבניין הראשון בקומפלקס

לחץ לקריאה